Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 114342/Δ2/12-10-2023 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2023-2024». Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 2023-2024 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών/τριών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να αποστέλλουν τις αιτήσεις - δηλώσεις συμπληρωμένες ηλεκτρονικά στο email του σχολείου έως και την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023.

  • Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ., που αφορά στις οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2023-2024.
  • Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ το υπόδειγμα αίτησης - δήλωσης μαθημάτων 2023 - 2024.