Το Σεπτέμβριο του 2021, σε περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις σε οποιαδήποτε τάξη από τη Β' Γυμνασίου μέχρι και τη Γ' Λυκείου, θα προκηρυχθούν και θα διεξαχθούν εισαγωγικές εξετάσεις για την κάλυψή τους.