Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 45239/Δ2/20-04-2023 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024, οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00 υποβάλλουν από κοινού αίτηση συμμετοχής, η οποία επισυνάπτεται εδώ, επιλέγοντας έναν από τους δύο εξής τρόπους:

Α) να αποστείλουν την αίτηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Β) να καταθέσουν την αίτηση με προσωπική παρουσία στο Μουσικό Σχολείο Αθήνας (Δράκοντος 37, Αθήνα), 09.00 - 13.00 καθημερινά

Πέραν της αίτησης συμμετοχής, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά ή αντίστοιχα να κατατεθούν στο σχολείο και τα κάτωθι έγγραφα:

1) λογαριασμός κοινής ωφέλειας (ύδρευσης ή ρεύματος ή τηλεφώνου) ή άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο από το οποίο να αποδεικνύεται ρητώς η διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του υποψηφίου

2) αντίγραφο ταυτότητας γονέων/κηδεμόνων ή αντίγραφο ταυτότητας γονέα/κηδεμόνα

3) δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση) αν και εφόσον δεν υφίσταται συναίνεση των δύο γονέων/κηδεμόνων. Δύναται να προσκομισθεί επίσης και πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι επήλθε το αμετάκλητο της δικαστικής απόφασης μέχρι και τις 16.09.2021 - και άρα δεν εφαρμόζεται το 1519 ΑΚ-, σύμφωνα με όσα ορίζει η υπό στοιχεία Φ1/117162/ΓΔ4/20-09-2021 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 21-9-2021).