Για το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των ειδικών μαθημάτων, ενημερωθείτε από το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εδώ.

Για τον Ορισμό Εξεταστικών Κέντρων όλων των Ειδικών Μαθημάτων, την κατανομή υποψηφίων έτους 2022 και αναλυτικό πρόγραμμα των όλων των Eιδικών Mαθημάτων, ενημερωθείτε από τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εδώ.

Για τον Ορισμό Εξεταστικών Κέντρων, την κατανομή υποψηφίων και το πρόγραμμα εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση, ενημερωθείτε από το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εδώ και την Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εδώ.

Πληροφορίες για εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2022,  ενημερωθείτε από τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εδώ.

Για την Ανακοινοποίηση του Ορισμού Εξεταστικών Κέντρων του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών έτους 2022 και την κατανομή των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Α΄Αθήνας, ενημερωθείτε από τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εδώ.