Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου θα διεξαχθούν στο Μουσικό Σχολείο Αθήνας (Δράκοντος 37, 10442 Αθήνα) από την Τετάρτη 19 έως και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. Κάθε υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει τον Αριθμό Υποψηφίου Μαθητή/-τριας (ΑΥΜ), ο οποίος έχει αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, προκειμένου να ενημερωθεί για την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής της εξέτασής του.

 

1.     ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

(Διάκριση ηχοχρωμάτων - CD)

Τετάρτη 19.06.24

Ώρα εξέτασης

Όλοι οι υποψήφιοι  

(ΑΥΜ 001-196)

10:00

(απαραίτητη ώρα προσέλευσης 9:00)

 

Σημειώνεται ότι στη Γραπτή εξέταση (Διάκριση ηχοχρωμάτων - CDσυμμετέχουν όλοι/όλες μαθητές/-τριες. Η προσέλευση στο χώρο του σχολείου είναι στις 9:00. Οι μαθητές/-τριες χρειάζεται να έχουν μαζί τους δύο στυλό, χρώματος μπλε ή μαύρου και μπορούν να έχουν νερό.

 

2.     ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

(Ρυθμός, Ακουστική ικανότητα, Φωνητική ικανότητα

και προαιρετικά Μουσικό Όργανο)

Προσέλευση απαραίτητα 15 λεπτά νωρίτερα από την ώρα εξέτασης

Τετάρτη 19.06.2024

ΑΥΜ

Ώρα εξέτασης

001-020

11:15

021-040

13:45

Πέμπτη 20.06.2024

ΑΥΜ

Ώρα εξέτασης

041-060

08:30

061-080

10:30

081-100

12:30

101-120

14:15

Παρασκευή 21.06.2024

ΑΥΜ

Ώρα εξέτασης

121-140

08:30

141-160

10:30

161-180

12:30

181-196

14:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επισημαίνεται ότι πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία των Εισαγωγικών Εξετάσεων έχουν ήδη σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις όλων των γονέων/κηδεμόνων.

 

Για την προφορική εξέταση οι μαθητές/τριες:

α) πρέπει να γνωρίζουν τον Αριθμό Υποψηφίου Μαθητή/τριας (ΑΥΜ) όπως έχει αποσταλεί στα email των κηδεμόνων,
β) πρέπει να παρευρίσκονται στο σχολείο 15 λεπτά πριν την ώρα εξέτασης, συνοδεία ενός γονέα,
γ) μπορούν να έχουν μαζί τους ένα μπουκάλι νερό.

 

Ο πίνακας των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στο σχολείο και θα αποσταλεί με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την τελευταία ημέρα της εξεταστικής διαδικασίας ή το αργότερο την επόμενη προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

 

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι διοργανώνεται από τους καθηγητές στο χώρο του σχολείου τη Δευτέρα 17.6.2024 και ώρα 17.00 μια δοκιμαστική εξέταση (προσομοίωση) για όλους τους/τις υποψηφίους/ες μαθητές/-τριες, προκειμένου να εξοικειωθούν με αυτό τον τύπο των εξετάσεων. Η συμμετοχή στην δοκιμαστική εξέταση είναι προαιρετική.