Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ.

Για να δείτε τη γνωστοποίηση του ΦΕΚ προς τα σχολεία πατήστε εδώ.