Δείτε το σχετικό έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. ΕΔΩ, που αφορά στα κάτωθι:

Α. Καθορισμό προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάςεων μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων, έτους 2023.

Β. Καθορισμό προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάςεων μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ γενικής παιδείας και ειδικότητας, έτους 2023

Γ. Καθορισμό προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων και Μουσικών Μαθημάτων, έτους 2023, για εισαγωγή υποψηφίων σε Τμήματα στα οποία απαιτείται η εξέτασή τους.

Δ. Ορισμό προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, έτους 2023.