Δράση: «Μαθησιακός κύκλος: Συμμετέχω και δρω ως ισότιμο μέλος της ομάδας»

Άξονας: Σχέσεις μεταξύ μαθητών/μαθητριών

Ομάδα δράσης: Βίντου Αουρέλα, Κωνσταντακοπούλου Πηνελόπη, Οικονόμου Αναστασία, Μυγδάλη Χριστιάνα.

Συντονίστρια δράσης: Βίντου Αουρέλα

Πραγματοποιείται στο πλαίσιο αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Πατήστε πάνω στην εικόνα

Ο σεβασμός της διαφορετικότητας αποτελεί τη βάση κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας. O "Μαθησιακός Κύκλος" ενισχύει τους δεσμούς της τάξης και βοηθάει στο να υπάρχει αλληλοσεβασμός προς τα μέλη της ομάδας. Επίσης, ο καθένας αισθάνεται πολύτιμο και ισότιμο μέλος αυτής. Τα παιδιά μαθαίνουν να αποδέχονται τον εαυτό τους, αλλά και τους άλλους ακριβώς όπως είναι και εξασκούνται στην αποτελεσματική επικοινωνία και εύρεση αποτελεσματικών λύσεων για το ενδεχόμενο εμφάνισης προβλημάτων ή και συγκρούσεων. Ακόμα, η συμμετοχή τους στον Μαθησιακό Κύκλο θα βοηθήσει στην επίρρωση των δεσμών μεταξύ των μελών καθώς και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους.

Οι στόχοι της δράσης είναι οι κάτωθι:
1. Να αποκτήσουν επίγνωση της διαφορετικότητας καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό της ανθρώπινης υπόστασης.
2. Να αναγνωρίζουν τα στερεότυπα και τις διακρίσεις εις βάρος ατόμων και ομάδων.
3. Να διδαχθούν την αποδοχή ως τρόπο καταπολέμησης των διακρίσεων που προέρχονται από την διαφορετικότητα.
4. Να διδαχθούν τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων που προκύπτουν μέσα στον σχολικό χώρο ως αποτέλεσμα των διαφορετικών απόψεων.
5. Να αποκτήσουν οι μαθητές κοινωνικές δεξιότητες μέσα από την συμμετοχή τους στις ομαδικές δραστηριότητες που αποτελούν μέρος της δράσης.

Το ιδανικό αποτέλεσμα είναι ο αμοιβαίος σεβασμός και η ανεκτικότητα, η οποία βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση. Η διαφορετικότητα δεν αποτελεί πρόκληση, αλλά μια θετική και φυσιολογική κατάσταση.