Το Σεπτέμβριο του 2023, σε περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις σε οποιαδήποτε τάξη από τη Β' Γυμνασίου μέχρι και τη Γ' Λυκείου, θα προκηρυχθούν και θα διεξαχθούν εισαγωγικές εξετάσεις για την κάλυψή τους.

Εξεταστέα ύλη:

Κατεβάστε τα αρχεία με την ύλη ανά μάθημα για όλες τις τάξεις:

Ευρωπαϊκή Μουσική

Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική

Πιάνο                                                                                                                                                                        
Ταμπουράς                                                                                                                                                                
Ιστορία Μουσικής

Μορφολογία

Βυζαντινή Μουσική

Υ.ΠΑΙ.Θ. - Ι.Ε.Π. - Μουσική Α' Λυκείου (βιβλίο σε ψηφιακή μορφή)

 

Τα μαθήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο των κατατακτήριων εξετάσεων είναι τα εξής:

  • Για τη Β' τάξη Γυμνασίου: Ευρωπαϊκή Μουσική-Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, καθώς και τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο) και προαιρετικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.
  • Για τη Γ' τάξη Γυμνασίου: Ευρωπαϊκή ΜουσικήΘεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο), Ιστορία Μουσικής και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.
  • Για την Α' τάξη Λυκείου: Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο), Ιστορία Μουσικής και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.
  • Για τη Β' τάξη Λυκείου: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Ιστορία της Μουσικής, Υποχρεωτικό Ατομικό Όργανο - Πιάνο και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.
  • Για τη Γ' τάξη Λυκείου: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, Μορφολογία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής. 

Οι εξετάσεις ανά μάθημα διεξάγονται ως εξής:

  • Γραπτά, ως προς το θεωρητικό μέρος, και προφορικά, ως προς το πρακτικό μέρος (Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία),
  • Γραπτά (Ιστορία της Μουσικής) και
  • Δι' ακροάσεως (Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα, Ατομικό Όργανο Επιλογής).